เกี่ยวกับ คุณมานพ

บทความ

เกี่ยวกับ คุณมานพ เข็มเป้า

คุณมานพ เข็มเป้า ชายวัย 67 ปี ข้าราชการบำนาญกรมตำรวจ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จากการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่า “จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 6 เดือน”

THINK FOR HEALTH

16 กรกฎาคม 2019

สินค้าของเรา

น้ำผลไม้และเบอร์รี่รวม 5 ชนิด (สูตรเข้มข้น)

“น้ำผลไม้และเบอร์รี่รวม 5 ชนิด”(สูตรเข้มข้น) ตรา THINK FOR HEALTH (รูปแบบน้ำ พร้อมดื่ม) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% ด้วยคุณค่าของผลไม้ และเบอร์รี่รวม ทั้ง 5 ชนิด ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์

THINK FOR HEALTH

28 สิงหาคม 2020

น้ำถั่ว 5 สีผสมธัญพืช 5 ชนิด

“น้ำถั่ว 5 สี ผสมธัญพืช 5 ชนิด” ตรา THINK FOR HEALTH (รูปแบบน้ำ พร้อมดื่ม) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% ที่ผลิตมา เพื่อผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ

THINK FOR HEALTH

1 สิงหาคม 2019

รักษาโรค พัฒนาภูมิคุ้มกัน ด้วยการทานอาหาร “จากธรรมชาติ 100%”

การทานอาหารจากธรรมชาติ 100% ให้มีฤทธิ์เป็นยา เป็นตัวเลือกที่ดีในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการอาหารที่ปลอดสารปรุงแต่งจากโรงงานอุตสาหกรรม และต้องระมัดระวังสารพิษปนเปื่อนที่อาจจะปนเข้ามาในอาหาร มากกว่าคนปกติทั่วไป ตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้ป่วย สามารถทานได้ทุกวันก็คือ อาหารที่มาจากธรรมชาติ และมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอที่จะพัฒนาภูมิคุ้มกันของเราให้สมบูรณ์อีกครั้งได้ ทานง่าย ปลอดสารปรุงแต่งใด ๆ และมาจากธรรมชาติ 100%


บทความสุขภาพ

น้ำผลไม้และเบอร์รี่รวม 5 ชนิด (สูตรเข้มข้น)

“น้ำผลไม้และเบอร์รี่รวม 5 ชนิด”(สูตรเข้มข้น) ตรา THINK FOR HEALTH (รูปแบบน้ำ พร้อมดื่ม) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% ด้วยคุณค่าของผลไม้ และเบอร์รี่รวม ทั้ง 5 ชนิด ที่มากไปด้วยคุณประโยชน์

น้ำถั่ว 5 สีผสมธัญพืช 5 ชนิด

“น้ำถั่ว 5 สี ผสมธัญพืช 5 ชนิด” ตรา THINK FOR HEALTH (รูปแบบน้ำ พร้อมดื่ม) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100% ที่ผลิตมา เพื่อผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับ คุณมานพ เข็มเป้า

คุณมานพ เข็มเป้า ชายวัย 67 ปี ข้าราชการบำนาญกรมตำรวจ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จากการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่า “จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 6 เดือน”

บทความเรื่องรถไฟ

รถไฟ เป็นกลุ่มของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตามรางเพื่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รางส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยราง 2 เส้นขนานกัน

บทความเรื่องตึกระฟ้า

ตึกระฟ้า (อังกฤษ: skyscraper) ในยุโรปจะหมายถึงตึกที่มีความสูง 152.4 เมตรขึ้นไป (แต่กับทวีปอื่นๆ จะใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไป) โดยตึกระฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงาน โรงแรม หรือที่อยู่อาศัย

บทความเรื่องหนังสือ

หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการ เย็บเล่ม หรือ ทากาว

1 2 3

บริษัท TROUBLESHOOTING DIGITAL SERVICE CO.,LTD.  ภายใต้แบรนด์สินค้า THINK FOR HEALTH

สำนักงานเลขที่ 299/72 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220